ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԱՆՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-39

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝ ՎԱՀԱՆՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ,ՔՈՒՐՔՉՅԱՆ ԼՈՒՍԻԿ


ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՆՑՅԱԼԻ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-40

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝ ՊԱՊԻԿՅԱՆ ԿԱՐԻՆԵ,ԴԻՇԱՂԱՋՅԱՆ ՆՈՒՆԵ


ՍԽԱԼՆԵՐԻ ՈՒՂՂՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-41

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ ՆԵԼԼԻ


ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՈՒՄ ՀԱԿԱՍՈՂ ԵՆԹԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՈՐՈՇ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-42

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ,ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ,ՍԵՐՈԲՅԱՆ ԵՐՎԱՆԴ