Գիտական հոդվածների ժողովածու` 15 2013թ

Ժողովածուն նվիրվում է Գավառի պետական համալսարանի
հիմնադիր-ռեկտոր, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՀ վաստակավոր մանկավարժ Հրանտ Խաչատուրի
Հակոբյանի ծննդյան 85 — ամյակին:

Ներբեռնել