Գիտական հոդվածների ժողովածու 15.2023

Ներբեռնել

 


Մարդկային ներուժը բացահայտող անզուգական վարպետը․

Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյան

D O I: 10 .5 6 2 4 6 /1 8 2 9 4 4 8 0 -2 0 2 3 .1 5 -0 1

Հեղինակ՝ Ղաջոյան Համլետ


ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, NATURAL SCIENCES, ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ


ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՎԱՌԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՀՈՂԱԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ, ՀՈՂԱՏԵՍՔԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-02
Հեղինակ՝ ԱՎԱԳՅԱՆ ՄԱՐՏԻՆ

ՏԱՐԲԵՐ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ՏՈՆՈՒՍՈՎ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԾԱՆՐԱԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-03

Հեղինակներ՝ ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ,ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ,ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ

ՊՐՈԼԻՆՈՎ ՀԱՐՈՒՍՏ ՊԵՊՏԻԴԻ (ՊՀՊ-1) ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԾԽԱՋՐԱ- ՖՈՍՖԱՏԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-04

Հեղինակներ՝ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ,ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ,ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ,ՊԱՐՈՆՅԱՆ ԶՈՅԱ

ԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԹԵԼՅԱԶԻՈԶԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-05

 Հեղինակներ՝ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱԼԵՐԻ,ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՆՈՒՇ,ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ


ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԿԼՈԱՑԻՏԸ ԵՎ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-06

 Հեղինակներ՝ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԱՆՈՒՇ,ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ,ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱԼԵՐԻ,ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԼԻԱՆԱ


ՀՀ ԼԵՌՆԱՄԱՐԳԱԳԵՏՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-07

Հեղինակներ՝ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ,ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ,ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ


ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ԱՐԴԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ[1]

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-08

Հեղինակներ՝ՊՈՏՈՍՅԱՆ ԱԿՍԵԼ,ՍԱՖԱՐՅԱՆ ՍՎԵՏԱ,ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ ԻՆՆԱ

[1] Աշխատանքն իրականացվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Տավուշի մարզի գյուղական տարաբնակեցման զարգացման արդի միտումները և առկա հիմնախնդիրները» դրամաշնորհային նախագծի շրջանակներում:


ՄԱԿՐՈՍԿՈՊԻԿ ՍՆԿԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱՅՈՒՄ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-09

Հեղինակներ՝ԲԱԴԱԼՅԱՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ,ՂԱՐԻԲՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ


ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ, ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ


ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ