Գիտական հոդվածների ժողովածու 15.2023

Ներբեռնել

 


Մարդկային ներուժը բացահայտող անզուգական վարպետը․

Հրանտ Խաչատուրի Հակոբյան

D O I: 10 .5 6 2 4 6 /1 8 2 9 4 4 8 0 -2 0 2 3 .1 5 -0 1

Հեղինակ՝ Ղաջոյան Համլետ


ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, NATURAL SCIENCES, ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ


ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ, ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ


ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *