Գիտական հոդվածների ժողովածու 15.2023․ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՍՈՂԱՑՈՂ ՀԻՄՔԻ ՎՐԱ ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ՃԿՈԻՄԸ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐՈՎ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-10

Հեղինակներ՝ԿՈՒՏՈՒԶՅԱՆ ՆԵԼԼԻ,ՇԵԿՅԱՆ ԼԱՎՐԵՆՏԻ


ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՄԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄԱՍԻՆ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-11

Հեղինակներ՝ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ԼԻԱՆԱ,ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԿՈՐՅՈՒՆ,ՆՈՒՐԻՋԱՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ


ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-12

Հեղինակներ՝ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՐՄԱՆ,ՆԵՅՉԵՎ ՌԱԴՈՍԼԱՎ


ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴՈՎ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-13

Հեղինակներ՝ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՄԱՄԻԿՈՆ


ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԳՈՐԾՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ՄԻՏՎԱԾ ԱՇԽԱՐՀԱՏԱՐԱԾԱԿԱՆ VEB ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

DOI: 10.56246/18294480-2023.15-14

Հեղինակներ՝ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՄԱՐԻԱՄ