Գիտական հոդվածների ժողովածու 14.2023

Ներբեռնել


ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

 ՀՏԴ 615.2

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-01

 ԲԱՂՈՒՆՑ ՇՈՂԻԿ


ՇՆԵՐԻ ԲԱԲԵԶԻՈԶԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ

ՀՏԴ 636․7

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-02

 ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԼԻԱՆԱ


ԹԽՎԱԾՔԱԲԼԻԹԻ ՆՈՐ ԲԱՂԱԴՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՇԱՔԱՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՈՎ

ՀՏԴ 664․1

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-03

 ԽԱՆԱՄԻՐՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ , ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ, ԱՊԵՐՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ 


ՃԱՄԲԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ՊԱՏՄԱՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

ՀՏԴ 504

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-14

 ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԼԱԼԱ


ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ԿԱՐԿՈՒՏԻ ԱՃԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԸՍՏ ՀԵՏԵՐՈԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ

УДК 551.510

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-04

ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐԻ


ԿԱՐԿՏԱՀԱՏԻԿՆԵՐԻ ԱՃԸ  ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼՈՎ՝ ԿՈԱԳՈՒԼՅԱՑՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԾԱԾԿՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԸ

УДК 551.510

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-05 

ԱՅՎԱԶՅԱՆ ԳՐԻԳՈՐԻ,ՀԱԿՈԲՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ


ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԶԱՐԳԱՑԱԾ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

ՀՏԴ 625.7

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-06

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԴԱՎԻԹ,ՉՔՈԼՅԱՆ ԽԱՉԻԿ


ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ԵՂԱՆԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

ՀՏԴ 625.7

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-07

ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ ԻԳԻԹ,ՉՔՈԼՅԱՆ ԽԱՉԻԿ


ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ, ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ, ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ԶԻՆՅԱԼ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՐՏԻԿՆ ՈՒ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍԸ. ԳՈՒՐԳԵՆ ՅԱՆԻԿՅԱՆ

 ՀՏԴ 93/94

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-08

 ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՔՆԱՐԻԿ


ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒՅԹՒ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆԽՈՆՋ ՀԵՏԱԶՈՏՈՂԸ. ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ՏԵՐ- ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՀՏԴ 929

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-09

 ՔԵՇԻՇՅԱՆ ՄԵՐԻ


ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ


ԹՎԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ՈՐՊԵՍ  ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻՆ ՆՊԱՍՏՈՂ ԳՈՐԾԻՔ

ՀՏԴ 339.1

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-10

ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ ՍԱՄՎԵԼ,ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ՆՈՆԱ


ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀՏԴ 336․7

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-11

 ՄԱՐԴՈՅԱՆ ԱՇՈՏ


ԱՃԵՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐԻ ՊԱՐԱԴՈՔՍԸ

ՀՏԴ 336

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-12

 ՆԱԼՉԱՋՅԱՆ ՎԱՀՐԱՄ


ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԸ՝  ԿԱԽՎԱԾ ՍԵԶՈՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 ՀՏԴ 338.48

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-13

 ՍԻՆԱՆՅԱՆ ԱՐԵԳ


ԶԲՈՍԱՇՐՋԻԿՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ՀՏԴ 338․48

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-15

ԹՈՐՈՍՅԱՆ ԴԱՎԻԹ


ԱԳՐՈԶԲՈՍԱՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀՏԴ 338.48

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-16

 ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՐՄԵՆ, ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՄԵՐԻ


ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


ԼԵԶՎԻ ՀԱՐՑԵՐԸ ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆՆԵՐԻ «ԵՒՐՈՊԱ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒՄ

ՀՏԴ 80

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-17

 ԱՍՈՅԱՆ ԹԱԹՈՒԼ


ՀԻՆ ԳԵՐՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ[1]

 ՀՏԴ 82.091

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-18

 ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ԱՐԱ,ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆ,ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ ՆԱԻՐԱ,ՔՈՍՅԱՆ ԱՆՈՒՇ 


ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ ԲԱՌԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ՄԱՆՈՒԿ ԱԲԵՂՅԱՆԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

ՀՏԴ 81

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-19

ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ՎԱՐՍԻԿ


ՊԱՌԱՎԻ ԿԵՐՊԱՐԸ «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ» ԷՊՈՍԻ ԱՌԱՋԻՆ ՃՅՈՒՂՈՒՄ

ՀՏԴ 82

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-20

 ՂԱՐԻԲՅԱՆ ԱԼԻՆԱ


ՇԻՐԱԿԻ  ՕՐՈՐՆԵՐԻ  ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՏԴ  398

 DOI: 10.56246/18294480-2023.14-21

 ՄԱՏԻԿՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ


ԲԱՌԱԲԱՐԴՈՒՄԸ «ՀԱԳՈՒՍՏ» ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԴԱՇՏՈՒՄ

ՀՏԴ 81

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-22

ՂԱՄՈՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ


ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ   ԾԱԳՄԱՆ ՀԱՏԿԱԿԱՆ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՏԴ 81

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-23

ՊԱՊԻԿՅԱՆ ՍԻԼՎԱ


ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ  ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՆԱԽԴԻՐ+ԳՈՅԱԿԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՏԴ 811․11

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-24

 ԹՈՌՉՅԱՆ ԼԻԼԻԹ


ТАКТИКА ПОДДЕРЖАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАЦИИ

 УДК 39

DOI: 10.56246/18294480-2023.14-25

 СВИСТУН  ТАТЬЯНA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *